Hur man kan förmedla betygskriterierna på ett enkelt sätt

Förra veckan var jag på en nätverksträff för lärare på grundskolan och gymnasiet. Syftet var att vi skulle diskutera betyg och bedömning, hur vi överlappar varandra från nian till ettan på gymnaiet, vad och hur vi bedömer och om det finns likheter och skillnader i hur vi gör just detta.

Vi hade mycket intressanta diskussioner i gruppen, men speciellt en sak fastnade hos mig. Vi diskuterade bland annat hur man förmedlar betyden godkänt, väl gödkänt och mycket väl godkänt på ett bra sätt så att eleverna får en god bild av vad som krävs av dem.

En av seminarieledarna sa att man kan ta exemplet papegoja, hund och delfin för att illustrera kriterierna. En papegoja kan rabbla upp fakta, lägga på minnet och återberätta vad den hört, men inte mycket mer än så (G). En hund kan, utöver papegojstadiet, tillämpa sina kunskaper vid olika tillfällen (VG), medan den intelligenta delfinen däremot kan se samband och dra egna slutsatser kring det den lärt in (MVG).

Jag fastnade dock mer för exempel nummer två, som handlar om en nyhetssändning. Nyheterna på TV inleds ju alltid med en kort introduktion till vad som har hänt, man återberättar helt enkelt händelseförloppet, kort och koncist (G). Därefter gör man ett längre inslag med mer fakta och bilder, man berättar varför det hände och kanske har med lite intervjuer med folk på plats (VG). Till sist har man en expertkommentator, som berättar om bakgrunden till händelsen, ser samband med vad som hänt tidigare i landet och med sådant som händer i andra länder och drar slutsatser kring varför det händer just nu (MVG).

Kanske kan det hjälpa någon som tycker just detta är svårt - mig hjälpte det i alla fall!