Framtidens skola

Läste två mycket intressanta inlägg av Marg angående att man nu trycker mycket på att framtidens skola är en kunskapsskola och är väldigt fokuserad på ämneskunskaper. Jag tänkte spinna vidare på frågan som Marg ställer: vad ska jag/eleverna med kunskap till om jag/de inte vet hur de ska använda den? För det är här jag känner att eleverna brister som mest, eller ska jag kanske säga, det är här som skolan brister som mest.

Ett exempel: jag arbetade tidigare på en skola som hade hälso- och miljöprofil. Vi arbetade mycket med dessa två områden och i praktiken allt som vi gjorde i skolan kopplades till detta. En vecka hade vi temavecka kring återvinning och miljöarbete. Vi besökte bland annat sopstationer, miljöstationer och reningsverk. En av dagarna fick vi besök av en man från en återvinningscentral som visade olika material och frågade eleverna om de kunde återvinnas och i så fall hur. Han visade upp en kapsyl från en läskflaska och frågade hur denna kunde återvinnas. En av de duktigaste eleverna på skolan (rent betygsmässigt) räcker upp handen och säger att den är biologiskt nedbrytbar och ska läggas i komposten.

Jag blev chockad. OK, alla kan få hjärnsläpp ibland, men det här var ett seriöst svar från eleven. Jag började fundera: vad gör vi för fel? Hur kan det komma sig att eleverna inte kan koppla saker till verkligheten? Om frågan hade kommit på ett prov - hade eleven svarat rätt då? När man på engelsklektionen ska räkna ut hur många pund man får om man växlar en svensk hundralapp får man ofta kommentaren: "Men det här är ju matte!!!" Ja, och???

Jag anser att skolan är en liten värld i sig själv som inte har någon verklighetsförankring, whatsoever. Detta måste förändras om svenska ungdomar ska ha någon chans överhuvudtaget att kunna konkurrera om jobben i framtiden. Jag var på en mycket intressant debatt förra veckan om just detta - att sammanföra skolan och näringslivet, dvs verkligheten. Där sade man bland annat att dagens skola inte alls lär ut hur kunskapen ska användas och att McDonald's idag är det företag som lär ungdomar de mest triviala och grundläggande sakerna som att leverera i rätt tid, komma i tid och tvätta händerna. Kontroversiellt? Ja, kanske, men jag tyckte att det var en ganska slående kommentar. 

Kunskap idag ser annorlunda ut, går att ta till sig på flera olika sätt och det är dessutom är en färskvara. Många företag idag ser sig som utbildningsföretag, eftersom de ser till att deras anställda får den kunskap de behöver under arbetets gång. Att bara läsa in ämneskunskaper i skolan räcker alltså inte. Vad vill då näringslivet att ungdomarna ska ha för färdigheter när de kommer ut i arbetslivet? Jo, de vill att de ska vara bildbara, nyfikna, gilla förändringar och vara flexibla. De måste vara pålitliga och samarbetsvilliga. De måste kunna känna av stämningar och kunna arbeta i mångkulturella lag. De måste kunna se helheter och sammanhang. De måste kunna gripa in och lösa problem. De ska kunna kommunicera i olika sociala konstellationer och snabbt kunna knyta kontakter.  

Lär dagens skola ut det här? Nix pix. Pratas det om detta i skolpolitiken? Skulle inte tro det. Nej, nu är det ordningsbetyg och regelrätt polisarbete som gäller i skolan och jag tror inte på det. Framtidens skola ser inte ut så och frågan är när våra politiker ska se detta. Sent ska syndaren vakna, som man brukar säga…